Truca’ns!+34 93 418 47 02

Assegurança de risc polític

L’assegurança de risc polític d’ABK és una eina fonamental per pal·liar les possibles incerteses que poden derivar de determinades situacions polítiques davant d’inversors o entitats bancàries que operen en mercats arreu del món. Aquesta pòlissa té com a objectiu proporcionar als nostres clients la seguretat que necessiten en moments d’inestabilitat política a un país concret.

Per què contractar una Assegurança de Risc Polític?

Confiscació o nacionalització

Ja sigui per interès público nacional, la confiscació o la nacionalització es donen quan es transfereixen propietats de persones particulars, tant nacionals com estrangeres, dedicades a les activitats pertinents a un sector de l'economia. La nacionalització és el pas forçós del dret de propietat d'un bé de particulars a l’estat, en virtut d'un òrgan estatal competent.

Expropiació

L'expropiació internacional és un risc polític molt comú que implica una pèrdua de valor d'una inversió que pertany a un estranger a conseqüència d'una acció estatal. Les característiques d'aquesta expropiació depenen en gran mesura del que s'ha pactat en els instruments internacionals i de la interpretació que fan els tribunals arbitrals quan se'n requereix el dictamen.

Inconvertibilitat de divisa

La inconvertibilitat de divises és un problema recurrent especialment durant les crisis financeres, que acaben derivant en crisis monetàries. L'única forma de bregar amb la inconvertibilitat decretada pel govern d'un país com a mesura preventiva per evitar la fallida dels bancs, és tenir contractada una pòlissa de risc polític que cobreixi aquest tipus d'inconvenients sota qualsevol concepte.

De què protegeix l'assegurança de risc polític?

L’assegurança de risc polític protegeix la venda de béns o serveis contra el risc d’impagament d’un comprador a conseqüència de riscos polítics que impedeixen el cobrament de factures, com ara la inconvertibilitat de divisa o riscos de transferència, guerra, terrorisme, disturbis i revolució, canvi en les normes d’importació i exportació, fallida bancària, expropiació, nacionalització o sancions comercials.

És una cobertura fonamental en exportacions especialment a països en via de desenvolupament o subdesenvolupats.