Truca’ns!+34 93 418 47 02

ABK Solucions

Des d’ABK dissenyem solucions a mida en funció de la naturalesa comercial dels nostres clients, proposant-los la millor solució asseguradora. Els nostres socis financers gestionen cada compte al complet i ofereixen al client un suport de 360° per facilitar el contacte i agilitzar així qualsevol tràmit. Comptem amb un equip humà format i amb experiència perquè els nostres clients se sentin recolzats en tot moment.

Assegurança de Crèdit

A través de les pòlisses d’assegurança de crèdit proporcionem protecció contra la insolvència o incompliment de pagament dels seus clients comercials per la venda de productes i serveis. L’assegurança de crèdit també ofereix avantatges per al finançament mitjançant l’addició de clàusules beneficiàries a favor de les entitats financeres.

Monitorització de Riscos

A ABK Crèdit disposem d’un equip d’analistes de primer nivell i una plataforma tecnològica que us ofereix el servei d’informació de crèdit i classificació de risc de la vostra cartera de clients. Que aquesta informació estigui sota el control del client (i no només en el del proveïdor d’assegurances) és crucial per aconseguir els límits i cobertures més justos.

Auto Assegurança

ABK Crèdit és líder en la reassegurança captiva del risc de crèdit a Europa. Dissenyem el programa d’assegurances captives i coordinem i gestionem les reasseguradores pròpies per al risc de crèdit. En determinades situacions, recorrem al programa ART (Alternative Risc Transfer) combinant retenció pròpia amb cessió en excés.

Finançament

El coneixement tècnic i l’experiència dels nostres socis consultors ens permeten oferir-vos també el millor suport pel finançament de la vostra empresa. D’aquesta manera, us ajudem a impulsar el vostre negoci i a oferir-vos les garanties financeres que necessiteu per assolir els vostres objectius. Us proporcionem tranquil·litat i us guiem en totes les fases de la cadena.

Assegurances de caució i avals

Si bé els avals i les cauciones tècniques són àmpliament utilitzades en la construcció i indústria de l’enginyeria civil des del segle XVII i proporcionen una garantia de pagament dels imports o danys deguts en virtut del contracte. Són ara cada cop més comuns fora de la indústria de la construcció

Recobrament

Conjuguem mitjans externs i interns per aconseguir maximitzar el recobrament. En cas de necessitar recobrament extern, ABK Crèdit disposa d’una empresa associada de recobrament que assisteix en la gestió d’impagats en combinació amb les asseguradores. Aquest fet diferencial permet més flexibilitat en la gestió de morosos.

Assegurança de risc polític

L’assegurança de risc polític protegeix la venda de béns o serveis contra el risc d’impagament d’un comprador com a conseqüència de riscos polítics que impedeixen el cobrament de les factures. És una cobertura fonamental en exportacions especialment a països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats.

Cobertures per M&A

Com a especialistes en pòlisses M&A (fussions i adquisicions), oferim als nostres clients un assessorament complet enfocat a la gerència de riscos, ja sigui amb la negociació i la gestió de contractes d’assegurances amb asseguradores; la gestió de riscos de crèdit; la gestió de programes ART i reassegurança captiva o l’avaluació de riscos.