Truca’ns!+34 93 418 47 02

FAQs

Resol tots els teus dubtes sobre l’assegurança de crèdit a través de les preguntes més freqüents dels nostres usuaris i clients. Recordeu que si no trobeu el que busqueu, podeu contactar amb nosaltres i us ajudarem a trobar la solució més adequada.

Sobre l'assegurança de crèdit

Què és el risc de crèdit?

El risc de crèdit és la possible pèrdua que assumeix una empresa quan ven a termini, a conseqüència de l’incompliment de les obligacions de pagament que incumbeixen els clients.

Aquest impagament pot estar motivat per una situació d’insolvència financera, manca de liquiditat, o bé pel descuit tant involuntari com intencionat del nostre client. La feina dels nostres analistes és descobrir si existeix aquest risc, quantificar-lo i assegurar-lo. La globalització suposa oportunitats i riscos. Les empreses són cada dia més grans i les carteres de clients estan cada vegada més diversificades. Sent la majoria de vegades molt difícil controlar amb tot detall a qui es ven, si és segur donar-los crèdits o fins i tot si és segur vendre’ls-hi.

La meva empresa ofereix serveis en comptes de productes. Puc contractar una assegurança de crèdit?

Sí, la cobertura està disponible tant per a béns com per a serveis. Sempre que es faci una venda a crèdit business to business, és possible i altament aconsellable contractar l’assegurança.

Si venc al sector públic, he d'incloure això al volum de negoci a assegurar?

No. Pel que fa al comprador del sector públic, es considera que no hi ha risc d’impagament. Només pagareu per la facturació assegurable.

Quin és el volum de facturació assegurable?

El volum de facturació assegurable pot estar cobert parcialment o totalment, depenent de les vostres necessitats. No haureu de pagar la cartera completa si el subscriptor declina alguna cobertura.

L'asseguradora pot retirar la cobertura durant la vigència de la pòlissa?

L’assegurador destina una gran quantitat de recursos per monitorar el risc de crèdit, si tenen informació negativa sobre algun assegurat podrien declinar la cobertura futura, però els béns o serveis que ja s’han proveït estan sempre coberts.
*Des d’ABK proposem una solució única i adaptable per solucionar aquest problema. Per a més informació, contacteu amb nosaltres.

Què passa si estic obligat a proveir al client, però el subscriptor em talla el límit de crèdit?

La majoria de pòlisses d’assegurança de crèdit tenen una clàusula que permet un període de gràcia de 30 dies perquè el negoci pugui continuar mentre es busca nova informació per reavaluar la situació. Si el vostre contracte de venda és jurídicament vinculant, aquesta cobertura es pot afegir. La cobertura es mantindrà si no és evident que el comprador està a punt de fallar.

Des d’ABK crèdit proposem una solució única i adaptable per solucionar aquest problema. Per a més informació, contacteu amb nosaltres.

Què cobreix l'assegurança de crèdit?

L’assegurança de crèdit cobreix l’impagament per una empresa deutora, per insolvències de fet (“desaparició del deutor o impagament”) o dret (concurs de creditors).

He de cobrir tots els meus clients?

En general, la política més eficient i rendible al mercat són les cobertures per tot el volum de negoci, però ens ocupem d’adaptar-nos a les vostres necessitats i preferències per trobar la millor opció per a cada cas. Tindrà la millor cobertura amb el preu més baix possible.

L'assegurador fixa la cobertura a tots els meus clients?

La majoria de les asseguradores marquen un límit de crèdit discrecional, per sota del qual atorguen autonomia a la classificació al prenedor de l’assegurança. Un assegurat pot maximitzar la cobertura mitjançant l’ús de l’experiència comercial de comportament de pagaments i altres mitjans per justificar els límits de crèdit assegurats.

ABK Crèdit ofereix la solució per aconseguir la màxima autonomia a la classificació de compradors, a comentar en entrevista personal o digital. Contacti’ns per a més informació.

Quant em costarà?

Les primes mínimes s’estableixen per a un període de 12 mesos i actualment se situen a prop de 3.000 €.

Sobre la revisió d'una pòlissa existent

Com puc estar segur que tinc la política més adequada per a les meves necessitats?

Hi ha un gran nombre de tipus de cobertures diferents disponibles al mercat. Els asseguradors estan introduint contínuament nous serveis i conceptes. Nosaltres estem constantment aprenent i innovant de la mà de clients i asseguradors per poder oferir la solució òptima i actualitzada per a la vostra empresa.

La meva companyia d'assegurances de crèdit actual m'està proporcionant la millor cobertura disponible al mercat?

No ens agrada parlar de tercers, per la qual cosa només podem dir que ABK Crèdit, en cada renovació, establirà si hi ha deficiències en la cobertura i durà a terme una anàlisi completa del mercat per comparar tant el preu com la cobertura, de manera que pugui estar segur que la seva pòlissa us oferirà la millor cobertura al millor preu.

Com puc saber si el meu agent m'està donant el millor servei?

El seu broker hauria de donar suport a les sol·licituds de límit de crèdit de comprador i els recobraments de sinistres, demostrant en la renovació que les seves condicions actuals són les millors disponibles al mercat. Entenem que qui millor pot fer aquest treball, és un Broker independent i especialista com ABK Crèdit. Entenem que és fonamental evitar la contractació directa amb asseguradors o agents afectes que sempre aniran a favor de l’asseguradora davant de discrepàncies substancials.

Té un corredor local per a mi?

ABK Crèdit té presència i abast total a l’àmbit de la península Ibèrica i com a membre fundador de CREDEA, oferim també suport a escala mundial.

Què pot oferir ABK Crèdit, què sigui diferent?

Permeteu-nos explicar les diferències en una entrevista personal, conferència o Teams/Skype, que podem concretar a través de la nostra pàgina de contacte.

Sobre l'exportació

Puc operar en efectiu contra el lliurament de documents a través del sistema bancari? Necessito obtenir cobertura?

Les entitats asseguradores difereixen en aquest punt. El risc que un banc estranger doni a conèixer els documents de titularitat sense fer el pagament és real i passa sovint com ho és també la fallida d’un banc estranger. L’avaluació de riscos correrà per part seva, però la cobertura està disponible.

Què cobreix l'assegurança de crèdit a l'exportació?

A més de l’impagament del client, la cobertura s’estén al risc polític, és a dir, de convertibilitat de divises. Pot passar que un importador disposi de fons en moneda local i el Govern imposi restriccions en el canvi de divisa i es produeixi impagament per impossibilitat de canviar a € o US $. També estaràs cobert en aquest cas.

Si el meu comprador es nega a pagar, puc reclamar?

Les asseguradores de crèdit han construït una extensa xarxa de suport per ajudar a cobrar comptes endarrerits a països estrangers, però si això falla, la reclamació serà pagada dins dels pròxims 6 mesos des de la data de venciment. No us ha de preocupar sobre la negociació dels honoraris d’advocats o altres taxes en els mercats d’exportació.

Només tinc comptes d'exportació en condicions de crèdit, hi ha una política per això?

Probablement, serà determinat pels nivells de costos i la prima mínima de les polítiques d’exportació, que generalment són més altes que les nacionals. De totes maneres, estudiarem el cas en concret per adaptar l’assegurança al més convenient per al vostre cas.

Sobre la cobertura dels compradors principals

Esteu contents que la major part de la vostra cartera de clients tingui un risc de crèdit acceptable, però us preocupa algun compte important? Es pot seleccionar només un client per a la cobertura?

Sí, pero esto puede no ser la mejor opción. En éstos casos las Aseguradoras aplicarán los niveles de primas mínimas más altas. Seleccionar todo el volumen de negocios o un grupo de cuentas elevado, puede ser una mejor opción. He recibido denegación de cobertura del suscriptor.

He rebut denegació de cobertura del subscriptor. Puc sol·licitar a una altra asseguradora la cobertura del risc?

Sempre que la cobertura no sigui gaire elevada, per sobre de 300.000 €, canvieu de subscriptor. Us oferim sol·licitar a ABK Crèdit la revisió de la cobertura per contrastar, de manera totalment gratuïta.

Quant em costaria cobrir un sol compte?

A diferència de cobrir el volum total de negocis i la majoria de les altres polítiques, en el cas d’un sol comprador s’estableix un preu amb el valor del límit de crèdit en lloc de la xifra de negocis assegurable. Com cal esperar, el preu es basa en la força i el potencial del comprador i el valor assegurat, la qual cosa significa que les taxes variaran d’una fracció del percentatge de fins al 8% o 9%.

Sobre el suport financer

Esteu buscant opcions alternatives de finançament i voleu maximitzar el valor de la vostra partida de deutors (compte clients) com a garantia per a un "factoring" o finançament circulant d'un banc?

Disposar de la cartera d’assegurances assegurada al 100% és una estratègia clau per aconseguir millorar la capacitat de finançament del circulant. Les empreses de factoring i bancs tendeixen a donar millors condicions si les factures estan assegurades i consta com a beneficiari el finançador.

La meva empresa de factoring m'ha ofert assegurament a través d'ells sobre factures cedides

Separar el vostre proveïdor d’assegurança de crèdit del vostre finançador atorga més flexibilitat i estalvi de diners depenent d’una sèrie de criteris. Hauria de tractar aquest tema amb uns dels nostres experts en finançament.

L'assegurança de crèdit cobrirà els meus deutors existents?

La majoria de les pòlisses d’assegurança de crèdit cobreixen el deute de les dates dins del període de la pòlissa creada a través de pagament (riscos fixació). En iniciar-se una pòlissa s’hauria de pactar que incloguin els deutes històrics dels compradors que no presentessin impagaments a la data d’inici de cobertura.