Truca’ns!+34 93 418 47 02

Auto Assegurança mitjançant utilització de Reasseguradores pròpies i/o programes “ART”

A ABK Crèdit dissenyem el programa d’assegurances captives, coordinem i gestionem les reasseguradores pròpies per al risc de crèdit. En determinades situacions, recorrem al programa ART (Alternative Risk Transfer) combinant retenció pròpia amb cessió en excés. Som líders indiscutibles en reassegurança captiva del risc de crèdit en l’àmbit europeu, i creiem fermament que, per determinats volums, aquesta és la millor manera d’assegurar-lo.

Què és una reassegurança?

Anomenem reassegurança el mètode a través del qual una asseguradora cedeix part dels riscos que assumeix per tal de reduir la quantitat de la seva possible pèrdua. D’aquesta manera, una reassegurança és el contracte entre dos asseguradors, el reassegurador i el reassegurat o assegurador directe. En aquest sentit, l’objecte assegurat serà la totalitat o part de les responsabilitats contractuals que l’assegurat hagi acceptat segons la pòlissa d’assegurança subscrita.

Així, un contracte de reassegurança és un contracte independent d’assegurança on el reassegurador es compromet a indemnitzar al reassegurat, totalment o parcialment, per concepte de les pèrdues per les quals aquest últim és responsable cap a l’assegurat sota el contracte primari de pòlissa. Està subjecte als principis generals i a les regles aplicables a les assegurances de responsabilitat, com ara els principis de bona fe, de subrogació, i les regles relacionades amb l’existència de risc.