Truca’ns!+34 93 418 47 02

Assegurances de caució i avals

Els avals tècnics i les assegurances de caució són contractes d’assegurança mitjançant els quals l’assegurador està obligat a pagar l’assegurat pels perjudicis que pateixi, en cas d’incompliment de les obligacions legals establertes al contracte.

Aquest tipus d’assegurances són àmpliament utilitzades en la construcció i la indústria de l’enginyeria civil des del segle XVII i proporcionen una garantia de pagament dels imports o danys deguts en virtut del contracte.

Els avals i les assegurances de caució són cada vegada més comuns fora de la indústria de la construcció, i una àmplia gamma de fiances o avals estan disponibles al mercat de les assegurances per recolzar obligacions contractuals o complir amb els requisits legals.

Avals a Primer Requeriment o First Demand Guarantees

Els avals a Primer Requeriment són avals emesos per bancs, i com el seu nom indica, es poden convertir en fons amb un simple requeriment per part del beneficiari.

Denominats també avals o garanties a primera sol·licitud o a primera demanda, es poden definir com un contracte atípic a través del qual l’avalador té l’obligació davant del creditor de satisfer l’obligació garantida simplement quan aquest la reclami.

Aquests no estan relacionats amb el contracte subjacent i neguen de manera efectiva qualsevol salvaguarda establerta al contracte, per la qual cosa el deutor no té capacitat per interrompre l’execució d’aquest. Els banquers tracten aquests instruments com a part de la línia de crèdit d’una empresa.

Les assegurances de crèdit comercial es poden adequar a oferir cobertura en combinació i/o en excés als avals a primer requeriment. Per aquest motiu, són múltiples els avantatges que poden aportar aquest tipus d’assegurances.